طراحی سایت توسط : اسپیناس وب
اشتراک گذاری

background-size: cover;">

طراحی معماری


طراحی معماری به فرایندی گفته می‌شود که در آن یک ایده ی طراحی به یک ساختمان یا بنا تبدیل می‌شود، فرآیند طراحی معماری به شیوه ی مرحله به مرحله انجام می‌شود و برای گذراندن هر مرحله می‌بایست مرحله قبلی به بهترین نحو انجام شده باشد. گذراندن صحیح و اصولی این مراحل، علاوه بر افزایش کیفیت طرح موجب سرعت در طراحی نیز می‌شود.

طراحی معماری

طراحی معماری، شامل سه فاز اصلی می‌باشند که برای حصول نتیجه ی بهتر در طراحی، باید به صورت متوالی انجام شوند، در صورت اجرا نشدن هر کدام از فازهای معماری، نتیجه ی نهایی طراحی معماری با نقص یا شکست مواجه می‌شود. طراحی معماری شامل مراحلی مانند شناخت، تجزیه و تحلیل، ایده پردازی، کانسپت، طرح اولیه و طرح نهایی است که در ادامه به تفصیل توضیح داده می‌شود.

طراحی معماری: از ایده تا اجرا

مراحل طراحی معماری

فاز صفر یا مطالعات معماری

مرحله آنالیز سایت معماری

در فاز صفر طراحی معماری، مطالعات ابتدایی مربوط به پروژه انجام می‌شود.در این مرحله، اطلاعات مربوط به مکان، تحلیل پروژه متناسب با تقاضا، فرآیند شناخت منطقه مورد نظر و عواملی مانند توپوگرافی، اقلیم هر منطقه، شناخت سایت پروژه از لحاظ موقعیت جغرافیایی و عوارض طبیعی، ضوابط و استانداردها و همچنین مسائل مرتبط با مهندسی خاک مانند آزمایش خاک بررسی می‌شود تا میزان قدرت زمین مشخص شود. اطلاعات مورد نیاز در فاز صفر معماری در بسیاری از موارد از راه مکالمات صورت گرفته با کارفرما و آگاهی از نیازهای کارفرما به دست می آید.

طراحی فاز یک معماری

طراحی معماری

فاز یک معماری به طراحی معماری، گفته می‌شود، در این مرحله از اطلاعاتی که از طریق فاز صفر معماری گردآوری شده، استفاده می‌شود و ایده ی کانسپت اولیه ی طرح بوجود می‌آید، برنامه ریزی فیزیکی، دیاگرام و عرصه بندی فضاها مشخص می‌شود و سپس نقشه های اولیه معماری، طراحی می‌شود. نقشه های معماری شامل پلان، مقطع، نمای ساختمان و… است. پلان های فاز یک معماری پس از نظرخواهی از کارفرما تایید می‌شود و پس از دریافت مجوز وارد مرحله اجرایی می‌شود، مرحله طراحی معماری در فاز یک، واسطه ای میان مطالعات و نقشه های نهایی معماری و سپس اجرای آن است.

شرکت معماری شگرف سازه شریف، طراحی فاز یک پروژه های معماری را با رعایت تمامی ضوابط و قوانین مقررات ملی ساختمان به بهترین نحو انجام دهد.

طراحی فاز دو معماری

در طراحی فاز دو معماری، نقشه های طراحی شده در فاز یک با توجه به استانداردها و مقررات ملی ساختمان دوباره طراحی می‌شوند،در این مرحله توجه به این نکته ضروری است که در طراحی فاز دو معماری تغییری در ماهیت نقشه های موجود از فاز یک معماری بوجود نمی‌آید بلکه تنها استانداردها و دقت آنها برای مرحله ی اجرای پروژه بیشتر می‌شود، اگر در پروژه هایی مشاهده شود که در این مرحله، نقشه های فاز یک به طور کامل دگرگون شدند، این موضوع به دلیل عدم دقت و پیشنهاداتی است که می‌بایست در جلسات مختلف در مورد آن به توافق می‌رسیدند.

در مرحله معماری در این فاز، پلان ها با توجه به ضوابط ساختمان به عنوان نقشه های کامل پروژه برای اجرای بنا به پیمانکار ارجاع داده می‌شود تا ساختمان پس از اخذ مجوز با نظارت کامل اجرا شود، طراحی معماری در این مرحله، می‌بایست با نقشه های سازه و تاسیسات مطابقت داشته باشد.

در طراحی فاز دو معماری باید همه ی نقشه های معماری، سازه و نقشه های تاسیساتی که در فاز یک طراحی شدند، با مشورت با مهندس سازه، مهندس معماری و مهندس تاسیسات پروژه و اعمال نظرات آنها تهیه شوند، در غیر اینصورت، پلان های طراحی شده ی این مرحله دارای انسجام کاملی در جهت اجرای پروژه نخواهد بود.

پلان های فاز دو معماری اصولا در مقیاس یک پنجاهم و یک صدم طراحی و ارائه می‌شود، طراحی معماری در فاز دو به وسیله ی مهندس معمار انجام می‌شود و مشخصات و نوع متریال ساختمانی بکار رفته در آن با تمام جزئیات اجرای آن ارائه می‌شود.

انواع نقشه های فاز دو معماری

لیست نقشه های فاز دو معماری شامل موارد زیر است:

 1. جدول مربوط به نازک‌کاری
 2. پلان اندازه گذاری
 3. پلان کف‌سازی
 4. پلان مبلمان
 5. پلان سقف کاذب
 6. پلان تیپ بندی در و پنجره و ارجاعات ( کدگذاری )
 7. پلان نعل درگاه
 8. سایت پلان و پلان فضای سبز
 9. پلان فاز دو از بام
 10. پلان خرپشته
 11. برش‌های فاز دو
 12. نماها
 13. بزرگنمایی سرویس بهداشتی
 14. بزرگنمایی پله ( برش و جزئیات اجرایی پله )
 15. تیپ بندی در و پنجره
 16. جزئیات اجرایی خاص مربوط به پروژه که دقیقاً مرتبط با همان پروژه مورد نظر باشد.
 17. ارائه جزئیات عمومی مرتبط با تمامی قسمت‌های ساختمان.

اجرای طرح معماری

در صورتی که خواستار طراحی معماری استاندارد و با کیفیت پروژه های معماری خود هستید، شرکت معماری شگرف سازه شریف، آماده ی اجرای طراحی معماری از مرحله فاز صفر و مطالعات معماری تا روند ارائه نقشه های اولیه معماری و نهایی کردن پلان های اجرایی پروژه می‌باشد، بنابراین با مراجعه به شرکت معماری شگرف سازه شریف، می‌توانید پلان های نهایی پروژه خود را به گونه ای دریافت کنید که در هماهنگی کامل با طراحی نما و طراحی دکوراسیون داخلی باشد.