برای تماس با مدیر عامل شرکت با شماره همراه روبرو تماس بگیرید : 9772-850-0912

ثبت نام به صورت آنلاین بوده و پس از بررسی با شما تماس گرفته خواهد شد . ( از طریق فرم زیر اطلاعات خود را بفرستید )

قوانین شرکت را مطالعه کنید

 • قانون یک : لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از بهترین ها گرافیک است.
 • قانون یک : لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از بهترین ها گرافیک است.
 • قانون یک : لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از بهترین ها گرافیک است.
 • قانون یک : لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از بهترین های گرافیک است.
 • قانون یک : لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از بهترین های گرافیک است.

بین تمامی افراد یک نفر انتخاب می شود .

افرادی که بدون سابقه می خواهند در مجموعه مهندسی شگرف سازه شریف استخدام شوند با واجد شرایط باشند و عدم سو‍‍‍‍‍‍‍پیشینه یکی از مواردی است که باید افراد استخدامی آن را دریافت کنند

با داشتن این شرایط موفق به استخدام در شرکت می شوید .

 • قانون یک : داشتن حرفه مبتدی یا حرفه ای از افراد استخدامی در تمام زمینه های مهندسی .
 • قانون یک : لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از بهترین ها گرافیک است.
 • قانون یک : لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از بهترین ها گرافیک است.
 • قانون یک : لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از بهترین ها گرافیک است.
 • قانون یک : لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از بهترین های گرافیک است.
 • قانون یک : لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از بهترین های گرافیک است.
 • قانون یک : لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از بهترین های گرافیک است.
 • قانون یک : لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از بهترین های گرافیک است.
پیشرفت
خلاقیت
بازاریابی
مردزن
مجردمتاهل
انجام داده امانجام نداده اممعاف